Strukturlöshetens tyranni – svensk översättning

Strukturlöshetens tyranny skriven av den amerikanska feministen Jo Freeman år 1970 innehåller kritik mot dåtidens kvinnorörelse och dess ideologiska ointresse för organisatorisk struktur – gemensamma regler för hur beslut ska tas, information lagras och sprids eller ansvar fördelas. Detta är en ny och mer komplett översättning.

Det gemensamma i revolten

Detta är en text av Antonio Negri och Judith Revel som publicerades 2011 och berör protesterna i arabvärlden – ofta kallade den arabiska våren – och krisprotesterna i Europa. Den översattes till svenska och publicerades som en del av tidningen Brands tredje nummer 2013, Upploppsfaran. Med tanke på att revolter och upplopp är i etern läggs texten nu upp på Det Enda Alternativet.